Пожелания за Вяра, Надежда и Любов

На 17 септември в отбелязваме паметта на светите мъченици София и нейните три дъщери Вяра, Надежда и Любов. Град София, който е столицата на България, носи името на света София, и поради тази причина на 17 септември градът отбелязва своя празник на същата дата. Празнуват всички с имената София, Вяра, Надежда, Любов, Надя, Любомир, Севдалина и др.

Със сигурност познавате хора с тези имена, затова нека запретнем ръкави и да измислим най-хубавите пожелания, които може да напишете на поздравителна картичка за празника. Със сигурност ще зарадвате някого.

Пожелания

„Честит имен ден, София! Нека твоето име винаги свети толкова ярко, колкото твоята доброта и ум.“

Пожелания

„Вяра, пожелавам ти смелост и решителност във всичко, което предприемаш! Честит имен ден!“

Пожелания

„Надежда, нека винаги създаваш и разпространяваш позитивизъм и радост около себе си. Честит имен ден!“

Пожелания

„Любов, честит имен ден! пожелавам ти безкрайна радост, обич и щастие! Нека любовта винаги бъде в сърцето и живота ти.“

Пожелания

„Честит празник, София! Нека животът ти бъде изпълнен с мъдрост, прозрение и благодат.“

Пожелания

„Надя, на този твой специален ден пожелавам ти винаги да имаш сила и увереност в себе си и своите убеждения.“

Пожелания

„Надежда, нека винаги бъдеш вдъхновена и обградена с позитивни хора и емоции! Живей винаги с надежда в сърцето!“

Пожелания

„Хей, Любов! На твоя имен ден ти пожелавам обич, хармония и вечна красота на душата.“

Пожелания

„София, нека добротата и мъдростта, свързани с твоето име, бъдат твои верни спътници през целия живот.“

Пожелания

„Вяра, Надежда и Любов – трите велики дара на живота. Пожелавам на всеки от вас да ги притежава в изобилие и да ги споделя с околните. Честит имен ден!“

Пожелания

Още пожелания за 17 септември

Според легендата, София била вдовица от Рим и възпитала трите си дъщери в християнската вяра. През време на гоненията срещу християните под управлението на император Адриан, младите момичета били арестувани заради тяхната вяра. Въпреки тежките мъчения, те не се отрекли от Христос и били обезглавени. След смъртта на своите дъщери, София умряла от скръб след три дни на тяхната гробница.

Имената на дъщерите й Вяра, Надежда и Любов имат символично значение и съответстват на трите божествени добродетели, споменати в Първото послание до Коринтяните на св. Павел.

Паметта на светите мъченици София, Вяра, Надежда и Любов се отбелязва с особено почитание в православната църква.