Пожелания за Нов дом

Пожелания

Честита нова къща!
Това е вашата крепост, зад стените на която можете да правите всичко, което си поискате.
Защото тук вие сте царе и госпоради,
а кой не би искал да има свобода, власт и умения
за да сътвори цял един свой свят.

Пожелания

Честито жилище!
Казват, че дома е отражение
на характера и интересите на собствениците му.
Нека вашият дом е също толкова артистичен
и любопитен, каквито сте вие.
С покупката му в живота ви ще дойдат
още много невероятни неща,
приемете ги с отворени обятия.