Пожелания за рожден ден на чужди езици

Пожелания за рожден ден на английски език:

„Happy Birthday! May your birthday be filled with sunshine and smiles.“
Превод: „Честит рожден ден! Нека рожденият ти ден бъде изпълнен със слънчеви дни и усмивки.“

Пожелания

„Happy Birthday! Wishing you a year full of adventures and unforgettable moments.“
Превод: „Честит рожде нден! Пожелавам ти година, пълна с приключения и незабравими моменти.“

Пожелания

„Happy Birthday! Here’s to another year of success and happiness.“
Превод: „Честит рожден ден! Наздраве за още една година успех и щастие.“

Пожелания

„Birthdays are nature’s way of telling us to eat more cake!“
Превод: „Рождените дни са начинът на природата да ни каже да ядем повече торта!“

Пожелания

„Celebrate the joy and wonder of today, it’s your special day.“
Превод: „Празнувай радостта и чудесата на днешния ден, това е твоят специален ден.“

Пожелания

Страници: 1 2 3 4